Tarieven & openingstijden

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 7.00 uur – 18.30 uur.

Tarieven 2022
Het tarief voor kinderdagverblijf Kom aan boord is €9,22 per uur. Dit tarief is inclusief luiers, verzorgingsmiddelen en voeding (behalve flesvoeding en warme maaltijden). 

De tegemoetkoming van de overheid voor de kosten van kinderopvang is gebaseerd op een maximum uurprijs van € 8,50. In onderstaand overzicht staan de totale brutokosten per maand. Via toeslagen.nl kunt u uw persoonlijke gegevens invullen, om de uiteindelijke nettokosten te berekenen.


Contractvorm
We hebben ervoor gekozen om binnen Kom aan Boord één contractvorm van 51 weken per jaar te hanteren. De week tussen kerst en nieuwjaarsdag is Kom aan Boord namelijk gesloten. Het bedrag zal elke maand hetzelfde zijn, ongeacht afwezigheid door vakantie en/of ziekte. Op deze manier heb je als ouder(s) een duidelijk en zorgeloos contract en hoeven wij ook geen hogere uurprijs te hanteren.