Dreumesgroep 'op Dreef'

Op Dreef
'Op Dreef' vangt kinderen op van 1 tot ongeveer 2 jaar. Kinderen in deze leeftijd zijn dol op herhaling. Hebben ze iets leuks ontdekt dan zal het steeds opnieuw willen zien/horen/doen. Steeds maar weer hetzelfde spelletje, steeds opnieuw hetzelfde geluidje maken. Aan de andere kant vindt de dreumes het ook prachtig om nieuwe omgevingen te ontdekken en nieuwe dingen te doen. Dit alles het liefst wel in de nabijheid van een pedagogisch medewerkster én in een veilige omgeving.

De groepsruimte is zeer ruim. Hier hebben we heel bewust voor gekozen omdat kinderen in deze leeftijd ruimte nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er zijn verschillende hoeken en plekken gecreëerd om te spelen en te ontdekken. Er kan boven in de rust worden gespeeld, terwijl er beneden meer actief wordt gespeeld met bijv. een dans- of bewegingsactiviteit. 

De buitenruimte van 'Op Dreef' is eveneens zeer ruim van opzet, met mogelijkheden om gezellig te picknicken, te rennen of met de loopfietsjes te spelen. Kinderen kunnen veilig en ongestoord spelen en hebben de ruimte om pret te maken en te ontdekken.

Dreumes
Tijdens deze periode ontstaat de eigen identiteit van de dreumes, het zelfbewustzijn. Het kind ontdekt zijn eigen wil en wil alles graag doen op zijn eigen manier. De dreumes wil nu zelf dingen ondernemen, pakken, aanraken en uitproberen. Toch heeft het daarentegen ook erg behoefte aan regels, veiligheid en de nabijheid van de pedagogisch medewerkster. Onze pedagogische medewerksters werken met een dagprogramma zodat er een goede balans voor de kinderen ontstaat door de dag heen.

Kinderopvang overzicht

Babygroep aan dek

'Aan dek' vangt kinderen op van 10 weken tot 1,5 jaar en is speciaal ingericht op deze doelgroep

Lees meer

Dreumesgroep op Dreef

'Op Dreef' vangt kinderen op van 1 a 1,5 -2,5 jaar. De groepsruimte is specifiek ingericht voor kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen tot het derde levensjaar.

Lees meer

Peutergroep in Zicht

'In zicht' vangt kinderen op van 2,5 tot 4 jaar. Binnen ‘in Zicht’ wordt de fantasie van de peuters geprikkeld in de verschillende speelplekken.

Lees meer

Uk en Puk

Uk & Puk is een onderdeel van Ko-totaal , welke op sommige basisscholen wordt gebruikt, en speciaal ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen in de kinderdagverblijven.

Lees meer

Christelijke grondslag

Lees meer

We zien God als liefdevol, iets moois dat in een ieder van ons is. We mogen er zijn!

Groen en duurzaam

Kom aan boord ligt letterlijk in het groen en deze omgeving biedt veel mogelijkheden om te spelen in en te leren vanuit de natuur.

Lees meer

Doenkids

Bij Kom aan Boord zijn een aantal medewerkers gestart met het werken met DoenKids. Doenkids heeft een online database met activiteiten voor baby’s, dreumesen en peuters.

Lees meer