Groen & duurzaam

Natuurbeleving

Kom aan boord ligt letterlijk in het groen en deze omgeving biedt veel mogelijkheden om te spelen in, en te leren vanuit, de natuur. Natuurbeleving is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Het is de basis van ieder leven. Kinderen zijn doeners en leren door te ontdekken en te ervaren. De natuur biedt deze uitdaging en prikkelt de zintuigen en fantasie.

Bewegen in het groen past heel goed binnen de opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang, alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd als kinderen in een natuurrijke omgeving kunnen spelen.

  • Contact met planten en dieren draagt bij aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.
  • De natuur daagt uit en nodigt kinderen uit om op onderzoek te gaan. Maar ook wordt het creatieve en innovatieve vermogen bij kinderen gestimuleerd, met een positief effect op de taalontwikkeling.
  • Kinderen kunnen zich verwonderen over dieren, de groei van bloemen en planten. Dit geeft veel zintuiglijke ervaringen. Dit is vooral voor jonge kinderen heel belangrijk.
  • De natuur is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De natuur levert gevaren op die kinderen leren onderkennen en in te schatten.
  • Daarnaast maakt contact met de natuur kinderen natuurbewust, dat stimuleert ze later als volwassene om natuurbewuste keuzes te maken.

Er is volop ruimte voor avontuurlijk spel in onze eigen beleeftuin: klimmen en klauteren, van de heuvel glijden, dwars door de houtsnippers, takken en ander natuurlijk materiaal zoeken en voelen, in waterplassen springen, beestjes vangen en over boomstammen balanceren.

De pedagogische medewerksters van Kom aan boord gaan er ook veelvuldig op uit met de kinderen. We pakken de vierling buggy, de bolderkar of gaan wandelend. Er wordt spelenderwijs ingegaan op de seizoenen. Voel je de wind door je haren, de warmte van de zon, kun je een tak breken, wat gebeurt er met de blaadjes in de herfst?

Kinderboerderij 'De Naturij'
Wij bezoeken regelmatig met veel plezier de kinderboerderij. Deze ligt vlak naast ons kinderdagverblijf en mede daardoor zijn de kinderen van Kom aan boord trouwe bezoekertjes. We kijken bij de dieren, geven de eendjes brood of spelen in de speeltuin. Maar ook op educatief gebied biedt kinderboerderij ‘De Naturij’ vele mogelijkheden.

We doen de overalls aan en gaan op zoek naar grote stokken en kleine stokken, verzamelen zachte materialen voor een vogelnest of maken een moddersoepje van gevonden materiaal. Met de creativiteit van onze pedagogisch medewerkers en inspiratie vanuit educatiemateriaal, is natuurbeleving bij Kom aan boord ontspannend, gezond en uitdagend.

Duurzaam

Kom aan boord vindt het belangrijk dat kinderen leren op een respectvolle en bewuste wijze met de natuur, mens en dier om te gaan. Hier kun je al heel jong mee beginnen. Dit doen we spelenderwijs:

  • Zo gaan er altijd een aantal kinderen mee naar de glasbak, wanneer het glas weggebracht wordt, of naar de papierbak, waarin het oud papier wordt verzameld.
  • Er wordt veelvuldig bezoek gebracht aan de kinderboerderij, waar veel beleefd en spelenderwijs geleerd wordt. Fijne ervaringen worden opgedaan in de mooie, groene, dierrijke natuur .
  • Kleine diertjes, insecten worden opgepakt om onderzocht te worden, maar vervolgens ook weer netjes terug gezet in de natuur.
  • Maar ook simpelweg door de kinderen te leren naar elkaar te luisteren, op elkaar te wachten, elkaar te helpen enz.
Goed voorbeeld doet goed volgen, de pedagogische medewerksters zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en geven het goede voorbeeld in de omgang met elkaar en met het milieu.

Kom aan boord laat kinderen, naast het 'gewone' speelgoed, spelen met natuurlijke voorwerpen: stenen, keien, kastanjes, takjes, bladeren en ga zo maar door. Allemaal prima speelmateriaal, net als verpakkingsmaterialen, karton en kleine doosjes. Kinderen ontdekken de principes 'in, op, onder, achter en naast' of 'afstand'. We houden rekening met het milieu bij het inkopen van speelgoed en knutselmateriaal.

Voeding als fruit, groente, vleeswaren en melk, wordt biologisch ingekocht. Er wordt rekening gehouden met de verzorgingsproducten (eventueel parabenen vrij) en afval wordt gescheiden ingeleverd.

Op de groepen van Kom aan boord heerst een gezond leefklimaat door middel van een modern klimaatbeheersingssysteem. De ruimtes worden op een duurzame manier verwarmd en gekoeld door een warmtepomp. Een groot gedeelte van de benodigde energie wordt gewonnen uit de buitenlucht.

Kinderopvang overzicht

Babygroep aan dek

'Aan dek' vangt kinderen op van 10 weken tot 1,5 jaar en is speciaal ingericht op deze doelgroep

Lees meer

Dreumesgroep op Dreef

'Op Dreef' vangt kinderen op van 1 a 1,5 -2,5 jaar. De groepsruimte is specifiek ingericht voor kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen tot het derde levensjaar.

Lees meer

Peutergroep In Zicht

'In zicht' vangt kinderen op van 2,5 tot 4 jaar. Binnen ‘in Zicht’ wordt de fantasie van de peuters geprikkeld in de verschillende speelplekken.

Lees meer

Uk en Puk

Uk & Puk is een onderdeel van Ko-totaal , welke op sommige basisscholen wordt gebruikt, en speciaal ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen in de kinderdagverblijven.

Lees meer

Christelijke grondslag

We zien God als liefdevol, iets moois dat in een ieder van ons is. We mogen er zijn!

Lees meer

Groen en duurzaam

Kom aan boord ligt letterlijk in het groen en deze omgeving biedt veel mogelijkheden om te spelen in en te leren vanuit de natuur.

Lees meer

Doenkids

Bij Kom aan Boord zijn een aantal medewerkers gestart met het werken met DoenKids. Doenkids heeft een online database met activiteiten voor baby’s, dreumesen en peuters.

Lees meer