Inspectie en beleid

Kom aan boord zorgt voor een veilige en gezonde omgeving en stimuleert de ontwikkeling van uw kind. Als kinderdagverblijf staan wij geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat we zijn goedgekeurd door de gemeente en de GGD. Bij elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau vindt er jaarlijks een GGD-inspectie plaats. Tijdens deze inspectie vinden er observaties, gesprekken en beleidsonderzoek plaats om te bepalen of er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang. Dit kan zowel een aangekondigd als onaangekondigd bezoek zijn. 

Hieronder kunt u alle inspectierapporten van Kinderdagverblijf Kom aan boord teruglezen.
Inspectierapport 2013
Inspectierapport 2014
Inspectierapport 2015
Inspectierapport 2016
Inspectierapport 2017
Inspectierapport 2018
Inspectierapport 2019
Inspectierapport 2020
Inspectierapport 2021
Inspectierapport 2022 (extra vanwege wijziging rechtsvorm)
Inspectierapport 2022
Inspectierapport 2022 (extra vanwege opening nieuwe groep)
Inspectierapport 2023 

Daarnaast kunt u hieronder ook ons Pedagogisch beleid en bijbehorend werkplan lezen, waarin u alles terug kunt vinden over ons beleid, onze pedagogische visie en aanpak in de praktijk.

Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan


Over ons - overzicht

Kwaliteit

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke items voor Kom aan boord.

Lees verder

Oudercommissie

Om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten

Lees verder

Inspectie + beleid

Kom aan boord zorgt voor een veilige en gezonde omgeving en stimuleert de ontwikkeling van uw kind.

Lees verder

Ons team

Ontmoet onze medewerkers

Lees verder

Bij ons werken

Op dit moment hebben wij geen vacatures

Lees verder

Blink now

Blink now is de stichting die wij als team, ouders en kinderen van Kom aan boord ondersteunen.

Lees verder