Oudercommissie

Om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang, is er een oudercommissie opgericht.

De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen de ouders die gebruik maken van de diensten van het kinderdagverblijf. Doel hierbij is dat de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk worden behartigd. De oudercommissie ondersteunt de houder van het kinderdagverblijf bij het evalueren van het beleid. Daarnaast organiseert de oudercommissie verschillende activiteiten.

De oudercommissie komt met regelmaat bijeen om te vergaderen over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Mocht u meer informatie over de oudercommissie willen, dan kunt u ze bereiken via het volgende e-mailadres: [email protected]

Taken van de oudercommissie:

  • De stem zijn van de ouders en kinderen
  • Adviseren van de manager over het te voeren beleid en de dagelijkse gang van zaken
  • Toezicht houden op de implementatie en naleving van de kwaliteitseisen
  • Samen met de pedagogisch medewerksters organiseren van de ouderavond en activiteiten

Over ons - overzicht

Kwaliteit

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke items voor Kom aan boord.

Lees verder

Oudercommissie

Om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten

Lees verder

Inspectie + beleid

Kom aan boord zorgt voor een veilige en gezonde omgeving en stimuleert de ontwikkeling van uw kind.

Lees verder

Ons team

Ontmoet onze medewerkers

Lees verder

Bij ons werken

Op dit moment hebben wij geen vacatures

Lees verder

Blink now

Blink now is de stichting die wij als team, ouders en kinderen van Kom aan boord ondersteunen.

Lees verder