Gezonde start

Kom aan boord is een ‘Gezonde kinderopvang’. Dit betekent dat we ervoor kiezen structureel de gezondheid en gezonde levensstijl van kinderen te bevorderen. Hierbij hebben we aandacht voor de volgende gezondheidsthema’s:

  • Voeding
  • Bewegen
  • Groen
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling,
  • Dagritme
  • Seksuele ontwikkeling,
  • Hygiëne
  • Media opvoeding
  • Fysieke veiligheid
  • Bescherming tegen de zon.

Al onze pedagogisch medewerkers hebben de scholing ‘gezonde start’ gevolgd. Onze beleidsmedewerker en Coachend leidinggevende zijn opgeleid als ‘Coach gezonde kinderopvang’. Het aanbieden van gezonde kinderopvang is een terugkerend thema binnen de teams van Kom aan boord. Hieronder gaan we kort in op de belangrijkste pijlers bij Kom aan boord.

Gezonde voeding
Gezonde voeding is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. In ons voedingsbeleid staan de afspraken over het aanbieden van gezonde voeding aanbieden. De pedagogische medewerkers vervullen hierbij een voorbeeldfunctie. Daarnaast vinden we duurzaamheid en het aanbieden van biologische producten belangrijk. Het voedingsbeleid kunt u hier lezen

Bewegen
Voldoende en spelenderwijs bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen.
Het draagt bij aan de ontwikkeling van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden, bot- en spierontwikkeling, hersenontwikkeling en preventie van overgewicht. Daarbij geeft bewegen ook vooral heel veel plezier.

Bij Kom aan boord laten we kinderen al vanaf de babygroep zoveel mogelijk vrij bewegen. Op alle groepen bieden we een gevarieerde omgeving aan die uitdaagt om te onderzoeken en te ontdekken. Er zijn veel mogelijkheden om te rennen, dansen, springen, klimmen, klauteren, kruipen en stoeien

We spelen veel buiten in en met de natuur. Het streven is om, zeker met de peuters, elke dag naar buiten te gaan. Lekker wandelen of spelen in onze beleeftuin.

Groen
Wij besteden aandacht aan natuurbeleving. Dit bevordert het welzijn en de gezondheid van kinderen. We doen dit door veel te wandelen in de natuur, uitjes naar de kinderboerderij en het samen onderhouden van onze moestuin.

Dagritme
Een vertrouwd dagritme geeft houvast en rust, ondanks dat er meerdere kinderen in een groep zitten. In ons dagritme is plek voor verzorging, ontdekken en uitdagen en persoonlijke aandacht.
De dagritmekaarten op de peutergroep bieden hierbij ondersteuning.

Fysieke veiligheid
Een gezonde en veilige omgeving, waar kinderen zorgeloos kunnen spelen en leren, is van groot belang voor een goede ontwikkeling. Wij bieden een omgeving die kinderen beschermt tegen gevaren en waar ze tegelijkertijd hun grenzen kunnen verkennen. Fysieke veiligheid gaat verder dan een veilige omgeving, zoals zorgen voor veilige bedjes en traphekjes. Het betekent ook de we de kinderen begeleiden en stimuleren bij het ontwikkelen van goede motorische vaardigheden, het inschatten van risico’s en het verkennen van eigen grenzen.

Ook zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zijn competenties die groeien bij iedere nieuwe overwinning. Veilig gedrag helpen ontwikkelen doen we door kinderen al jong in hun spel te leren omgaan met (kleine) risico’s. Wat verantwoord is en waarvan een kind iets leert, kan per kind verschillen.

Zonbescherming
Huidschade is schadelijk voor iedereen, maar vooral voor kinderen kunnen beschadigingen door uv-straling uit zonlicht nare gevolgen hebben; hun huidcellen zijn extra kwetsbaar. Daarom is bescherming tegen de zon zo belangrijk. Bij Kom aan boord bieden wij de kinderen daarom goede zonbescherming en doen we ieder voorjaar mee aan de zonnetjesweek van het huidfonds. Kijk voor meer informatie op https://huidfonds.nl/zonnetjesweek

Kinderopvang overzicht

Babygroep aan dek

'Aan dek' vangt kinderen op van 10 weken tot 1,5 jaar en is speciaal ingericht op deze doelgroep

Lees meer

Dreumesgroep op Dreef

'Op Dreef' vangt kinderen op van 1 a 1,5 -2,5 jaar. De groepsruimte is specifiek ingericht voor kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen tot het derde levensjaar.

Lees meer

Peutergroep in Zicht

'In zicht' vangt kinderen op van 2,5 tot 4 jaar. Binnen ‘in Zicht’ wordt de fantasie van de peuters geprikkeld in de verschillende speelplekken.

Lees meer

Uk en Puk

Uk & Puk is een onderdeel van Ko-totaal , welke op sommige basisscholen wordt gebruikt, en speciaal ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen in de kinderdagverblijven.

Lees meer

Christelijke grondslag

We zien God als liefdevol, iets moois dat in een ieder van ons is. We mogen er zijn!

Lees meer

Groen en duurzaam

Kom aan boord ligt letterlijk in het groen en deze omgeving biedt veel mogelijkheden om te spelen in en te leren vanuit de natuur.

Lees meer

Doenkids

Bij Kom aan Boord zijn een aantal medewerkers gestart met het werken met DoenKids. Doenkids heeft een online database met activiteiten voor baby’s, dreumesen en peuters.

Lees meer