Onze pedagogisch medewerksters

Onze grote kracht is ons team pedagogisch medewerksters! Zij zorgen ervoor dat je je thuis voelt, zij maken het verschil. Een vertrouwd en warm team, dat van elke dag een leuke dag maakt voor de kinderen. De pedagogisch medewerksters bij Kom aan boord zijn deskundig, werken met liefde, en hebben naast ervaring ook allemaal een relevante beroepsopleiding afgerond. De kwaliteit van onze zorg voor de kinderen wordt bepaald door de kwaliteiten van ons team.

Een pedagogisch medewerker van Kom aan boord wordt gecoacht op:

  • De wijze waarop zij het kind benadert en aanspreekt.

  • De dagelijkse omgang zoals plezier maken, grapjes uithalen, stoeien.

  • De wijze waarop zij een kind troosten, bevestigen, verzorgen, aanmoedigen, uitleggen.

  • De wijze waarop zij aansluiten op persoonlijke emoties en ervaringen van het kind.

  • De mate waarin responsief dan wel restrictief op een kind wordt gereageerd

  • De mate waarin zij respect voor de autonomie van een kind tonen.

Esther Veenstra-Boersma (eigenaresse) en Frederika Couperus (leidinggevende) coachen vanuit hun ruime ervaring en pedagogische achtergrond het team van Kom aan boord. Daarnaast is Rinske Eigenraam (pedagogisch coach) aanwezig, die een aantal uren per week observeert en coacht op de groep.

Samen met Dieke Broersma (beleidsmedewerkster) en Margriet van der Veen (kindplanning/administratie) zijn we verantwoordelijk voor de organisatorische taken, maar zijn ook dagelijks betrokken bij de groepen. Vanuit het kantoor krijgt u direct antwoord op uw vragen. Bijvoorbeeld over wisselen van dagen of vragen over de opvang van uw kind(eren). Het kinderdagverblijf kent een ontspannen en open klimaat met een enorme betrokkenheid naar kinderen en ouders.

Over ons - overzicht

Kwaliteit

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke items voor Kom aan boord.

Lees verder

Oudercommissie

Om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten

Lees verder

Inspectie + beleid

Kom aan boord zorgt voor een veilige en gezonde omgeving en stimuleert de ontwikkeling van uw kind.

Lees verder

Ons team

Ontmoet onze medewerkers

Lees verder

Bij ons werken

Op dit moment hebben wij geen vacatures

Lees verder

Blink now

Blink now is de stichting die wij als team, ouders en kinderen van Kom aan boord ondersteunen.

Lees verder