Uk & Puk

Uk en Puk
Kinderdagverblijf Kom aan boord biedt meer dan opvang alleen. Wij zijn erg enthousiast over het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk is een onderdeel van Ko-totaal en is ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen in het kinderdagverblijf.

De pedagogisch medewerksters introduceren vanuit het werkboek de diverse activiteiten. Ook voor baby’s zijn er leuke individuele activiteiten zoals opzegversjes en knie-boeken met platen met felle kleuren. Net als bij Puk & Ko voor de basisscholen, speelt de pop Puk een belangrijke rol. Puk is het vriendje van de kinderen die van alles meemaakt. De belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar: Puk is verkouden, of de kleren van Puk zijn vies en moeten gewassen worden….Kinderen kunnen zich met Puk identificeren. Uk & Puk bestaat uit tien thema’s, zoals ‘Wat heb ik aan vandaag’ en ‘Mijn familie’. Ook is er een thema dat staat in het teken van de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool.

Elk thema bestaat uit twaalf activiteiten. De eigen inbreng van de kinderen is erg belangrijk. Kinderen leren in interactie. Daarom bevatten de activiteiten veel mogelijkheden tot interactie. Alle thema’s en activiteiten zijn volgens een vaste structuur opgebouwd en sluiten aan op onze dagindeling. Een thema duurt gemiddeld zes weken. Door het werken met Uk & Puk zal uw kind tegen het vierde levensjaar een stevige basis hebben gelegd voor het basisonderwijs.

Kinderopvang overzicht

Babygroep aan dek

'Aan dek' vangt kinderen op van 10 weken tot 1,5 jaar en is speciaal ingericht op deze doelgroep

Lees meer

Dreumesgroep op Dreef

'Op Dreef' vangt kinderen op van 1 a 1,5 -2,5 jaar. De groepsruimte is specifiek ingericht voor kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen tot het derde levensjaar.

Lees meer

Peutergroep in Zicht

'In zicht' vangt kinderen op van 2,5 tot 4 jaar. Binnen ‘in Zicht’ wordt de fantasie van de peuters geprikkeld in de verschillende speelplekken.

Lees meer

Uk en Puk

Uk & Puk is een onderdeel van Ko-totaal , welke op sommige basisscholen wordt gebruikt, en speciaal ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen in de kinderdagverblijven.

Lees meer

Christelijke grondslag

We zien God als liefdevol, iets moois dat in een ieder van ons is. We mogen er zijn!

Lees meer

Groen en duurzaam

Kom aan boord ligt letterlijk in het groen en deze omgeving biedt veel mogelijkheden om te spelen in en te leren vanuit de natuur.

Lees meer

Doenkids

Bij Kom aan Boord zijn een aantal medewerkers gestart met het werken met DoenKids. Doenkids heeft een online database met activiteiten voor baby’s, dreumesen en peuters.

Lees meer