Even voorstellen.. onze Pedagogisch Coach

Gepubliceerd: 6 november 2020

Begin dit jaar ben ik met veel plezier gestart met mijn werkzaamheden als Pedagogisch coach voor Kom aan Boord.

Als externe coach ben ik beschikbaar voor alle medewerkers. Zij zijn er dagelijks met al hun liefde en aandacht om jullie kinderen een veilige plek te bieden, waarin ze zich gezien voelen en zich met veel plezier kunnen ontwikkelen. Als een kind zich veilig voelt zal het van nature gaan ontdekken, groeien en nieuwe ervaringen willen opdoen.

In mijn werk ondersteun ik de Pedagogisch Medewerkers in hun ontwikkeling en om zich (nog) bewuster te maken van hun handelen.. want zij maken het verschil! Op welke manier bieden ze de kinderen een veilig gevoel? Hoe ondersteun je de kinderen in het opbouwen van zelfvertrouwen? Ik ben 2x in de week op de groepen beschikbaar voor vragen, observaties en het fungeren als klankbord. Met de opdracht 'Groei en Bloei’ zijn we daarnaast bezig geweest om ieders persoonlijke krachten/ bloeiers te ontdekken en in welke vaardigheden ze nog (extra) zouden willen groeien. Op basis hiervan hebben we per groep een centraal doel gekozen waar we per kwartaal aandacht aan besteden. Dit kan bijvoorbeeld zijn; rust op de groep, aanbod van ontwikkelingsgerichte activiteiten, het vrij spelen, interactievaardigheden etc. 

Het is mooi om te zien met hoeveel passie de Pedagogisch Medewerkers hun werk doen en dit maakt het voor mij extra waardevol om daar een steentje in bij te dragen. Mocht je meer willen weten of vragen hebben, schiet me vooral even aan!

Hartelijke groet,

Rinske Eigenraam
Bureau Aandacht

Even voorstellen.. onze Pedagogisch Coach