Inspectie GGD

Gepubliceerd: 29 juli 2021

Jaarlijkse inspectie GGD
Bij elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau vindt er jaarlijks een GGD-inspectie plaats om te bepalen of er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang. Dit kan zowel een aangekondigd als onaangekondigd bezoek zijn.

Afgelopen juli is er bij Kom aan Boord een onaangekondigde inspectie geweest. De inspecteur heeft observaties op alle groepen uitgevoerd en is in gesprek geweest met de leidinggevende en eigenaresse. Daarnaast heeft ze ook gesproken met de aanwezige Pedagogisch medewerkers en de Pedagogisch coach en heeft er een documentenonderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek stonden de volgende punten centraal:

  • Pedagogische praktijk
  • Beroepskracht-kindratio
  • Groepsgrootte
  • Beroepskwalificaties en verklaring omtrent gedrag (VOG)
  • Veiligheid en gezondheid

De inspecteur was erg enthousiast over de sfeer op de verschillende groepen en de aandacht en liefde die aan de kinderen wordt gegeven. Ze gaf ons complimenten over onze aanpak en het enthousiasme waarmee gewerkt wordt. Dit is vertaalt naar een inspectierapport waarin we positief hebben gescoord op alle onderdelen. Dit is een mooie bevestiging en we zijn er trots op dat we met elkaar een fijne, vertrouwde en uitdagende plek voor de kinderen kunnen bieden.

Mocht u benieuwd zijn naar het rapport, dan kunt u deze terugvinden bij het kopje 'Inspectie en Beleid' op onze website.

Inspectie GGD