Nieuwe wet innovatie en kwaliteit 2018

Gepubliceerd: 26 januari 2018
Per 1 januari 2018 gaat de Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (WET IKK) van kracht. Jarenlang is er gewerkt aan scherpere regels voor de kinderopvang. Niet voor niets; bij sommige kinderdagverblijven is de kwaliteit erg laag gebleken.

Gelukkig kunnen wij zeggen dat dat voor ons nooit van toepassing is geweest. Mooier nog; zaken die wij vanzelfsprekend vinden, zijn nu in deze wet vastgelegd. Wij werken zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerksters op de groep zodat u als ouders, en juist ook de kinderen elke keer dezelfde begeleiders treffen. Daarnaast werken wij al met de mentorschappen voor uw kindje. Ook dit is nieuw in deze wet.

Esther en ik hebben nieuwe beleidsplannen en protocollen moeten bepalen en schrijven zodat deze weer kloppend zijn met de wet. Niet alle veranderingen worden per 2018 ingevoerd. Enkele komen pas in 2019 of nog later aan bod. De reden hiervoor is ons de tijd te geven om alles in orde te krijgen. Zo wordt er een taaleis gesteld aan de pedagogisch medewerkers. Wie daar nog niet aan voldoet heeft natuurlijk tijd nodig voor opleiding en examen. Dit geldt straks ook voor werken op de babygroep. Daar komen speciale kwalificaties voor om de kleinsten een veilige en geborgen start te geven bij een kinderdagverblijf.

Al deze veranderingen komen ten goede voor de kwaliteit en de veiligheid van uw kindje. Wilt u er meer over lezen dan kunt u naar: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk

Ook onze oudercommissie is op de hoogte van de veranderingen en uiteraard kunt u bij mij of Esther terecht voor vragen. Alle beleidsstukken en protocollen zijn aanwezig op kantoor, hier kunt u ze opvragen en nalezen.

Nieuwe wet innovatie en kwaliteit 2018