Voorlees ontbijt samen met de wethouder

Gepubliceerd: 26 januari 2018
Wethouder Pieter van der Zwan van Smallingerland heeft woensdagochtend meegewerkt aan het Voorleesontbijt bij Kinderdagverblijf Kom aan boord.

Van der Zwan was een van de talloze bekende én onbekende Nederlanders die meewerkten aan het Nationale Voorleesontbijt voor peuters en kleuters, om zo het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te stimuleren. Met deze honderden Voorleesontbijten op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bibliotheken en scholen in het gehele land ging de vijftiende editie van De Nationale Voorleesdagen van start.

Kamishibai 

Pieter van der Zwan kwam voorlezen bij kinderdagverblijf Kom aan boord aan de Morra. Net als overal in het land werd voorgelezen uit het prentenboek van het jaar: ‘Ssst, De tijger slaapt’. Met behulp van een kamishibai (vertelkastje) bracht Van der Zwan het verhaal op grandioze wijze tot leven. Hij betrok de kinderen nadrukkelijk bij het verhaal en het was erg leuk om te zien hoe het verhaal reacties bij de kinderen opriep en hoe ze actief meededen. Tot slot kregen de kinderen een exemplaar van ‘Ssst, de tijger slaapt’, mee naar huis.

,,Omdat we voorlezen erg belangrijk vinden, werken we bij Kom aan boord met BoekStart”, vertelt Margriet van der Veen van het kinderdagverblijf. ,,BoekStart stimuleert het voorlezen aan baby’s en peuters in de kinderopvang en peuterspeelzalen. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen, waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterken bovendien de band tussen volwassene en kind.”

Voorlees ontbijt samen met de wethouder