Rinske

Rinske
Pedagogisch Coach en Beleidsmedewerker

Ik vind het belangrijk om met oprechte aandacht, enthousiasme en een positieve blik samen met de medewerkers te kijken naar hun pedagogisch handelen. Wat gaat er goed en waar zou je nog meer in willen groeien of bewuster aandacht voor willen hebben? Zowel op individueel als groepsniveau. Ik vind het erg waardevol om op deze manier bij te dragen aan het kunnen bieden van die veilige, uitdagende en liefdevolle plek, die alle kinderen verdienen.

    Tevreden ouders

    Lees hier hoe ouders/verzorgers hun tijd bij Kom aan boord hebben ervaren.